Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabory wniosków

Harmonogram naborów wniosków

19 stycznia 2023 został zaakceptowany harmonogram naborów w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) na 2023 r. Harmonogram uwzględnia wszystkie planowane w 2023 r. nabory w FENG, w tym organizowane w trybie konkurencyjnym oraz niekonkurencyjnym.

Przewiduje się uruchomienie 27 naborów w trybie konkurencyjnym i 16 w trybie niekonkurencyjnymNabory w działaniach FENG w 2023 r. uwzględniają bogatą ofertę wsparcia dla firm, a także organizacji badawczych oraz instytucji wspierających biznes.

Łączna kwota na nabory przewidziane w harmonogramie wynosi prawie 4,7 mld euro (21 mld zł), co stanowi około 60% alokacji FENG.

Zgodnie z art. 49 ust. 4 ustawy wdrożeniowej (w powiązaniu z art. 49 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z 24 czerwca 2021 r.) harmonogram będzie podlegał aktualizacji minimum raz na koniec każdego kwartału, obejmując kolejny kwartał. W przypadku zaistnienia uzasadnionej potrzeby wprowadzenia zmian, Instytucja Zarządzająca będzie dokonywała dodatkowych aktualizacji dokumentu.

Aktualny

Harmonogram naboru wniosków w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027 (XLSX 62 KB) (obowiązuje od 23 maja 2023 r.)

Archiwalne

Harmonogram naboru wniosków w Programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021 - 2027 (XLSX 63 KB), (obowiązuje od 29 marca 2023 r.).

Harmonogram FENG (PDF 1 MB), (obowiązujący do 28 marca 2023 roku).

Ogłoszenia o naborach 

Kryteria wyboru projektów