Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Pytania dotyczące Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG).

Przygotuj firmę na pozyskanie dotacji z FENG.

Obszar procesowy

Obszar innowacje

 • Czy można prosić o rozwinięcie terminu "wdrożenie innowacji", co dokładnie przez to należy rozumieć? Istniejące rozwiązania, które są innowacyjne na skalę przedsiębiorstwa? 

 • Czy planowane jest uproszczenie dokumentacji? Czy planowany jest również nowy system składania wniosków? Obecny jest mało innowacyjny

 • Jaka jest metodologia wyliczania kwoty do zwrotu w przypadku modułu wdrożenie innowacji? 

 • Czy w module wdrożenie innowacji będą ograniczenia dot. wartości kosztów kwalifikowalnych (maksymalne dofinansowanie lub kwota kwalifikowana)? Czy będzie ograniczenie dot. prac budowlanych? 

 • Co kryje się pod pojęciem "inteligentnych specjalizacji" w module Kompetencje?

Obszar biznes i nauka

 • Czy pojawią się pewne inicjatywy, które wesprą działalność biznesu i nauki?

 • Jak będzie definiowania i badana efektywna współpraca przedsiębiorstwa z sektorem nauki?

 • Czy planowane są konkursy tylko dla firm, czy będą prowadzone działania dla jednostek naukowych? Jeżeli tak, to jaki poziom dofinansowania dla tych podmiotów?

 • Czy uczelnie będą mogły startować w konkursie?

 • Spółka założona w Polsce z powiązaniem do kraju UE przez udziały, jak będzie ona traktowana? 

 • Czy w konkursie może brać udział start-up po programie 1.1.2?

 • Czy będzie można uzyskać dotacje na szkolenia w celu wyjazdu do przemysłu ciężkiego, maszynowego?

Obszar zrównoważony rozwój

Obszar organizacyjne (techniczne)