Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Nabór wniosków będą prowadziły dwie Instytucje Pośredniczące:

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości  dla projektów  MŚP oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju – dla projektów dużych przedsiębiorstw.

Nabór ma charakter ciągły. 

Wyłonieni eksperci będą współpracować w obszarach:

  • oceny wniosków o dofinansowanie,
  • procedury odwoławczej,
  • opinii dotyczących realizowanych projektów,
  • kontroli projektów. 

Szczegółowe informacje znajdują się na stronach instytucji: