Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Wydłużenie zakończenia naboru w Startup Booster oraz zmiany w naborach dla Kredytu ekologicznego. Aktualizacja harmonogramu naborów na 2023 r. w programie Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki

Wydłużenie zakończenia naboru o 3 tygodnie w ramach działania Startup Booster, zwiększenie alokacji na pierwszy nabór w Kredycie ekologicznym oraz rezygnacja z drugiego naboru w br. w tym działaniu, to najważniejsze zmiany w harmonogramie Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

Usunięcie drugiego naboru w Kredycie ekologicznym w br. wynika z faktu, iż termin oceny i kontraktacji projektów zbiegłby się w czasie z przewidywanym wejściem w życie zmian w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 651/2014, które modyfikuje zasady udzielania pomocy publicznej w przeznaczeniach uwzględnionych w tym działaniu.

Ww. zmiany zostały przyjęte w dniu 23 maja 2023 r.

Pełna lista zmian:

1. przesunięcie zakończenia naboru wniosków w działaniu 2.28 Startup Booster Poland

  • data ogłoszenia i rozpoczęcia naboru bez zmian,

2. zwiększenie alokacji na nabór wniosków w działaniu 3.1 Kredyt ekologiczny oraz usunięcie drugiego naboru planowanego w tym działaniu na 2023 r.,

3. zmiany techniczne:

a. aktualizacja dat zakończenia naborów w działaniach: 2.1 IPCEI, 3.3 IPCEI oraz 2.9 Seal of excellence

b. usunięcie informacji o zakończonych naborach w działaniach: 1.1 Ścieżka SMART, 2.22 Współfinansowanie działań EDIH, 2.23 Współfinansowanie działań TEF AI. Pełna wersja nowego harmonogramu dostępna jest tutaj.

Więcej o FENG na stronie feng.gov.pl, na profilu FB Funduszy Europejskich oraz LinkedIN