Trwa ładowanie...

 

Trwa zapisywanie na newsletter...

Minister Grzegorz Puda na Forum Akademicko-Gospodarczym: rozwój innowacyjności to cel Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Gospodarki

Współpraca przemysłu i nauki to klucz do wzrostu innowacyjności polskiej gospodarki, dlatego poprzez program FENG będziemy wzmacniać powstawanie zespołów badawczych, inwestowanie w działalność naukową o strategicznym znaczeniu gospodarczym i komercjalizację wyników prac B+R – zapowiedział dzisiaj minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Minister uczestniczył w inauguracji 5. Forum Akademicko-Gospodarczego, które odbyło się w Warszawie. Temat przewodni dwudniowych obrad to: „Różne oblicza kryzysów – złożone wyzwania dla nauki i przedsiębiorczości". W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele uczelni polskich, przedsiębiorcy. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej objęło wydarzenie honorowym patronatem.

"Tworzenie warunków dla współpracy nauki i biznesu, a tym samym tworzenia systemu sprzyjającego innowacjom,  jest jednym z głównych założeń programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG), który będziemy realizować w nowej perspektywie finansowej funduszy europejskich na lata 2021-2027" – poinformował minister funduszy i polityki regionalnej Grzegorz Puda.

Szef resortu funduszy podkreślił, że aby powstały warunki dla tworzenia innowacyjnych rozwiązań musi być współprac trzech sektorów: nauki, przedsiębiorstw i administracji, która koordynuje programy wsparcia.

"Będziemy wspierać powstawanie i rozwój wyspecjalizowanych, wiodących w skali światowej zespołów i organizacji badawczych. Jednym z naszych celów jest również inwestowanie w takie konsorcja organizacji badawczych, które prowadzą działalność naukową w obszarach o strategicznym znaczeniu gospodarczym" – mówił minister Puda.

Szef MFiPR podkreślił, że celem będzie także rozwój infrastruktury badawczej czy transferu technologii z uczelni na rynek i komercjalizacja wyników prac B+R.

"Żyjemy w czasach gospodarki opartej na wiedzy. Wyzwaniem jest dla nas gospodarka 4.0. Kolejnym staje się stworzenie gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii i neutralnej dla środowiska. Stworzenie odpowiedniego systemu opartego na współpracy przemysłu i nauki jest warunkiem sukcesu w tych obszarach" – powiedział minister Puda

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027

Program Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG) 2021-2027 to budżet 7,9 mld euro, który przeznaczymy na rozwój innowacyjności polskiej gospodarki.

Wsparcie w programie FENG jest skierowane zarówno do:

 • przedsiębiorców,
 • jak również organizacji badawczych (tj. uczelni, instytutów badawczych, instytutów PAN, Sieci Badawczej Łukasiewicz),
 • konsorcjów organizacji badawczych z przedsiębiorstwami,
 • Centrów Transferu Technologii,
 • zespołów badawczych,
 • spółek celowych,
 • a także, co jest nowością, do indywidualnych naukowców.

Ponad połowa środków (ponad 4 mld euro) przeznaczona będzie na dotacyjne wsparcie bezpośrednio dla przedsiębiorców, przede wszystkim z sektora MŚP, których w największym stopniu dotykają bariery działalności B+R+I. Środki będzie można wykorzystać na:

 • zakup lub realizację prac B+R,
 • wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych,
 • rozwój kompetencji pracowników przedsiębiorcy,
 • cyfryzację,
 • wprowadzanie zielonych rozwiązań technologicznych.

Ponad 2,6 mld euro skierujemy na budowę i wspieranie otoczenia związanego z powstawaniem innowacji.

800 mln euro przeznaczymy na jeden z najważniejszych w polityce polskiej i europejskiej obszarów, czyli na wsparcie projektów, które bezpośrednio przyczyniają się do transformacji energetycznej, ekologicznej i klimatycznej gospodarki.

Do 12 kwietnia można składać wnioski w konkursie ścieżki SMART

MFiPR uruchomiło już pierwsze konkursy z Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Aktualnie trwa pierwszy nabór wniosków w konkursach ścieżki SMART, czyli flagowego konkursu programu. Wnioski mogą składać zarówno przedsiębiorcy z sektora MŚP jak i duzi przedsiębiorcy.

W tym konkursie udzielane są dotacje na realizację projektów modułowych. Każdy projekt zgłoszony do dofinansowania musi zawierać jeden z dwóch modułów obowiązkowych – moduł B+R lub wdrożenie innowacji oraz dowolną liczbę modułów uzupełniających, z takich jak: cyfryzacja, infrastruktura B+R, zazielenienie przedsiębiorstw, internacjonalizacja, kompetencje.

Nabór wniosków trwa od 21 lutego i skończy się 12 kwietnia. Kolejny będzie ogłoszony już 30 marca.